Δημόσια Διαβούλευση για το «Πολυετές Περιφερειακό Πρόγραμμα για τη Διαχείριση της Θάλασσας και την Ανάπτυξη της Αλιείας Νοτίου Αιγαίου 2014-2020»

 

Από σήμερα 10 Φεβρουαρίου 2014 τίθεται σε δημόσια διαβούλευση  το Σχέδιο για το «Πολυετές Περιφερειακό Πρόγραμμα για τη Διαχείριση της Θάλασσας και την Ανάπτυξη της Αλιείας».

 Με το «Πολυετές Περιφερειακό Πρόγραμμα για τη Διαχείριση της Θάλασσας και την Ανάπτυξη της Αλιείας» επιδιώκεται η διατύπωση εξειδικευμένης στρατηγικής, καθώς και η προώθηση και εφαρμογή μέτρων, προκειμένου να καλυφθεί ο αναπτυξιακός προγραμματισμός της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη Διαχείριση της Θάλασσας, καθώς και  του τομέα της Αλιείας και των κλάδων που τον αποτελούν (συλλεκτική αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, μεταποίηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων) στα πλαίσια του νέου Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Αλιεία.

 Σημαντικό συστατικό των προτάσεων της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποτελεί μεταξύ των άλλων η συνοπτική και περιεκτική αποτύπωση των προτεραιοτήτων ανάπτυξης. Οι προτεραιότητες έχουν καταγραφεί και ιεραρχηθεί σύμφωνα με την εκτιμώμενη σημαντικότητά τους, από τους εμπλεκομένους φορείς στον τομέα της Αλιείας.

Η εν λόγω Δημόσια Διαβούλευση απευθύνεται προς τις Δημόσιες Αρχές, τους ΟΤΑ, τους Πολίτες, τις Επιχειρήσεις, τις ΜΚΟ,  τα Ερευνητικά Ιδρύματα, τις Συνδικαλιστικές Αλιευτικές Οργανώσεις, και τους Φορείς που εμπλέκονται με τον τομέα της Αλιείας και των κλάδων που τον αποτελούν (συλλεκτική αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, μεταποίηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων), η συμμετοχή των οποίων κρίνεται  υψίστης σημασίας στην διαμόρφωση του τελικού σχεδίου.

Οι προτάσεις παρακαλούμε να αποστέλλονται  :

·         στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο gd.agrot-kti@pnai.gov.gr , της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Νοτίου Αιγαίου

·         ή εγγράφως στην Ταχυδρομική Διεύθυνση

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας

και Κτηνιατρικής Νοτίου Αιγαίου

Γραφείο Γενικού Διευθυντή

Γεωργίου Μαύρου 2 – Περιοχή Ζέφυρος ( 6ος όροφος)

85100 Ρόδος

·          ή στα FAX : 2241364859 –  2241073444

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο του σχεδίου: Πολυετές Περιφερειακό Πρόγραμμα για τη Διαχείριση της Θάλασσας και την Ανάπτυξη της Αλιείας  (πατήστε εδώ) καθώς και πίνακας για τα ενδεικτικά μέτρα  προς χρηματοδότηση: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (πατήστε εδώ) 

 

 

 

image_print