Από σήμερα 10 Φεβρουαρίου 2014 τίθεται σε δημόσια διαβούλευση η Α’ Φάση του «Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου 2014-20 »

 

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-20  η  Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ)  καταρτίζει  «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20».

Στόχοι του Προγράμματος

Βασικός Στόχος : Η βιώσιμη ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα σε κάθε νησί

Στρατηγικοί στόχοι για την επίτευξη του βασικού :

·         Αύξηση παραγωγής για κάλυψη διατροφικών αναγκών και μείωση του ισοζυγίου στις εισαγωγές

·         Ενίσχυση της απασχόλησης , Συγκράτηση – Διατήρηση του πληθυσμού στα νησιά

·         Δραστική διασύνδεση πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό

·         Πρόληψη της ερημοποίησης – εξοικονόμηση πόρων – προστασία περιβάλλοντος γενικότερα

·         Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας (Μείωση κόστους παραγωγής, παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με προστιθέμενη αξία και καινοτομία)

 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Αγροτική Ανάπτυξη στο Νότιο Αιγαίο οφείλει να αντιμετωπίζει και να προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μας , κυρίως αυτό του νησιωτικού χαρακτήρα .

Επίσης , με δεδομένα , την ανομοιομορφία του μεγέθους, των γεωκλιματικών συνθηκών , των καταναλωτικών αναγκών και της διαφοροποίησης ως προς το διαθέσιμο υδατικό  δυναμικό και τις υπάρχουσες υποδομές  των νησιών της Περιφέρειας μας , καθίσταται  αναγκαία η σύνταξη Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης,  ανά νησί.

Ως εκ τούτων εκπονήθηκε   Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης για κάθε ένα από   τριάντα οκτώ (38) νησιά ( Αγαθονήσι , Αστυπάλαια, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Κως, Λειψοί, Λέρος , Μεγίστη, Νίσυρος, Πάτμος, Ρόδος, Σύμη ,Τήλος, Χάλκη, Αμοργός , Ανάφη , Άνδρος , Αντίπαρος , Δονούσα , Ηρακλειά , Θήρα , Ίος , Κέα , Κίμωλος , Κουφονήσια , Κύθνος , Μήλος , Μύκονος , Νάξος , Πάρος , Σέριφος , Σίκινος , Σίφνος , Σύρος , Σχοινούσα , Τήνος , Φολέγανδρος ),προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τις προοπτικές ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα του κάθε νησιού.

Οι μελέτες αυτές , που αποτελούν την Α’ Φάση τος Προγράμματος, τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση και καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι και ενδιαφερόμενοι φορείς και πολίτες  να εκθέσουν τις απόψεις τους και να διαμορφώσουν προτάσεις για τις πράξεις που κρίνονται απαραίτητες για την ανάπτυξή του.

Οι προτάσεις παρακαλούμε να αποστέλλονται  :

·         στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο @ , της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Νοτίου Αιγαίου

·         ή εγγράφως στην Ταχυδρομική Διεύθυνση

Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας

και Κτηνιατρικής Νοτίου Αιγαίου

Γραφείο Γενικού Διευθυντή

Γεωργίου Μαύρου 2 – Περιοχή Ζέφυρος ( 6ος όροφος)

85100 Ρόδος

·          ή στα FAX : 2241364859 –  2241073444

Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης της Α’ Φάσης θα ακολουθήσει η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε επίπεδο Περιφέρειας.

Επισυνάπτονται τα αρχικά σχέδια των τριάντα οκτώ (38) μελετών. (πατήστε εδώ)