Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑI) και η Αναπτυξιακή της Εταιρία, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. οργανώνουν δημόσια διαβούλευση για τη Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη του Νομού Δωδεκανήσου, που διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου «Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο», με ακρωνύμιο ΕΝΕΡΓΕΙΝ, το οποίο υλοποιείται υπό το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013. Σκοπό της διαβούλευσης αποτελεί η ενεργοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων και   η συμμετοχή των πολιτών για το σχεδιασμό της βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης στο Νομό Δωδεκανήσου, μέσω της καταγραφής των προτάσεων και απόψεών τους. Τα στοιχεία αυτά θα εξετασθούν για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου δράσης της ΠΝΑΙ.

 

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται εκπρόσωποι φορέων και πολίτες να καταθέσουν τις απόψεις τους δημόσια για την ενεργειακή ανάπτυξη της περιοχής, ούτως ώστε να αποτυπωθούν σε ρεαλιστική βάση τα εντοπιζόμενα εμπόδια, τυχόν ανασταλτικοί παράγοντες, προτάσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν, αλλά και οι διαφαινόμενοι τομείς ανάπτυξης. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα παρουσιασθούν σε ημερίδα που θα υλοποιηθεί στη συνέχεια.

 

Η συμμετοχή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να εντοπισθούν ζητήματα προς διαχείριση και να συγκροτηθεί ένα ουσιαστικό πλάνο στρατηγικών δράσεων.

Στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί μπορείτε να καταγράψετε τις απόψεις σας. Αφού συμπληρώσετε τα πεδία των απαντήσεων, πατήστε την ένδειξη «Αποστολή». Για να γίνουν περισσότερο κατανοητά τα αναφερόμενα θέματα, επισυνάπτεται κείμενο κατευθύνσεων για τη διαμόρφωση στρατηγικών προτεραιοτήτων για τη βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη.

Για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, παρακαλούμε επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

 (Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΝ.doc και να το αποστείλετε στη διεύθυνση: kchristofakis@otenet.gr )

 

Κατευθύνσεις για τη διαμόρφωση Στρατηγικών ΒΕΑ.pdf

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΝ.pdf

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑΣ.pdf

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΝ.pdf

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΕΑ.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΝ.pdf

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΝ_doc.pdf

 

 

 

image_print