Από τις 05/09/2012 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας το «Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», 1η Ενότητα του «Επιχειρησιακού Προγράμματος» της ΠΝΑ και ξεκίνησε η «Δημόσια Διαβούλευση», η οποία και θα διαρκέσει έως και τις 19/09/2012.

Στις 20 με 21/09/2012 έχει συγκληθεί Συνεδρίαση των Μελών της «Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης» της ΠΝΑ, προκειμένου να διατυπώσουν τις θέσεις και απόψεις τους.

Στη συνέχεια προγραμματίζονται να συγκληθούν τα αρμόδια Θεσμικά όργανα της ΠΝΑ, η Εκτελεστική Επιτροπή και το Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου να συζητηθούν και να εγκριθούν η 2η Ενότητα του «Στρατηγικού Σχεδιασμού» της ΠΝΑ, που αφορά στον «Επιχειρησιακό Προγραμματισμό» και η 3η Ενότητα που αφορά στον «Οικονομικό Προγραμματισμό & στους Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης»

Στόχος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι με την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού της Προγράμματος να διαθέτει ένα «εργαλείο» χρήσιμο, για την αναπτυξιακή της πορεία.

Τα κείμενα,  του «Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού» της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του σχετικού Ερωτηματολογίου Διαβούλευσης, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: https://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=2863

  

Επιλέγοντας τους παρακάτω υπερσυνδέσμους μπορείτε να ανοίξετε τα αρχεία:

 

Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης

Τεύχος Χ (Αναθεωρημένο)

Τεύχος VI (Αναθεωρημένο)

 

image_print