Την έγκριση δημοπράτησης δυο περιβαλλοντικών έργων Αποκατάστασης ΧΑΔΑ σε νησιά των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος, στο πλαίσιο του  επικαιροποιημένου  Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Πρόκειται για τα έργα «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση “Σταυροπέδα” του Δήμου Άνδρου», προϋπολογισμού 1.267.000,00 ευρώ και «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στην θέση “Γιαννοχώραφα” του Δήμου Καλύμνου», συνολικού προϋπολογισμού 129.920,00 ευρώ.

Και τα δύο έργα είναι ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΑΑ και αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία του σχεδιασμού σε περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο για την διαχείριση των απορριμμάτων, που περιλαμβάνει την αποκατάσταση των λειτουργούντων ΧΑΔΑ, με σκοπό την οριστική λήξη της λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. 

image_print