Με απόφαση του Περιφερειάρχη,  Γιώργου Χατζημάρκου,  η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει διαγωνισμούς  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των  έργων «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Μυκόνου», προϋπολογισμού 49.600 ευρώ, «Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Τήνου», προϋπολογισμού 70.000 ευρώ και «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Σύρου», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.

Ειδικότερα, το έργο «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Μυκόνου»,  αφορά στην εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Μυκόνου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας, στην Ερμούπολη της Σύρου.

Το έργο «Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Τήνου», αφορά στην εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Τήνου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας, στην Ερμούπολη της Σύρου.

Το έργο «Συντήρηση Οδικού Δικτύου ν. Σύρου», αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης τμήματος του επαρχιακού οδικού δικτύου  του νησιού της Σύρου και περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης στηθαίων και λιθοδομών  καθώς και κατασκευές συμπλήρωσης νέων. Επίσης, εργασίες αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα του οδοστρώματος.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας, στην Ερμούπολη της Σύρου.

Τα παραπάνω έργα είναι ενταγμένα στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, έτους 2017 και χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Φορέας κατασκευής των έργων είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων.