Με απόφαση του Περιφερειάρχη,  Γιώργου Χατζημάρκου,  η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει διαγωνισμούς  για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των  έργων  «Βελτίωση – αποκατάσταση  φθορών ασφαλτοτάπητα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ν. Νάξου» και “Καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Νάξου”, προϋπολογισμού 74.400 ευρώ έκαστο.

Ειδικότερα, το έργο «Βελτίωση – αποκατάσταση  φθορών ασφαλτοτάπητα στο επαρχιακό οδικό δίκτυο ν. Νάξου» περιλαμβάνει εργασίες σε τμήματα του οδικού δικτύου που έχουν υποστεί φθορές, με σκοπό τη βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας, στην Ερμούπολη της Σύρου.

Το έργο “Καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Νάξου” περιλαμβάνει εργασίες για τον καθαρισμό τάφρων, ερεισμάτων και οχετών από τα φερτά υλικά, τα φυτά και τους θάμνους, γαι την ομαλή παροχέτευση των ομβρίων. Επίσης, περιλαμβάνει άρση καταπτώσεων από τα οδοστρώματα οι οποίες δημιουργούνται ύστερα από ισχυρές βροχοπτώσεις και καταλαμβάνουν τμήμα των οδοστρωμάτων με κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε τμήματα του κεντρικού οδικού δικτύου. Θα κατασκευαστεί επίσης τοίχος αντιστήριξης στη θέση Λιμνοδεξαμενή στο δρόμο Εγγαρών – Φανερωμένης.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας, στην Ερμούπολη της Σύρου.

Το έργα είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, έτους 2017 και χρηματοδοτούνται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Περιλαμβάνονται στον συνολικό προγραμματισμό της Περιφερειακής αρχής, για παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο των μικρών νησιών, σε τμήματα που πρέπει να βελτιωθούν,  με σκοπό  την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

image_print