Στην έγκριση των όρων δημοπράτησης των έργων «Καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης απορροής ομβρίων υδάτων οικισμού Σκάλας Πάτμου» και «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Παστίδας», προέβη η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στην συνεδρίαση της Πέμπτης, 19 Οκτωβρίου 2017, μετά την έγκρισή των μελετών και των τευχών δημοπράτησής τους, από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το έργο «Καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης απορροής ομβρίων υδάτων οικισμού Σκάλας Πάτμου», είναι προϋπολογισμού 60.600 ευρώ. Προβλέπεται ο πλήρης καθαρισμός όλων των αγωγών του οικισμού από φερτά υλικά, λύματα και προσχώσεις.

Το έργο «Ηλεκτροφωτισμός Γηπέδου Παστίδας» είναι προϋπολογισμού 97.000 ευρώ. Σκοπός της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης είναι ο επαρκής φωτισμός με 18 προβολείς  του γηπέδου ποδοσφαίρου, του παρακείμενου γηπέδου καλαθοσφαίρισης και του περιμετρικού δρόμου.

Τα δύο έργα χρηματοδοτούνται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 2017.

 

image_print