Υπογράφτηκαν  από τον Περιφερειάρχη, οι δημοπρατήσεις των κάτωθι έργων .

1. «Συντήρηση οδικού δικτύου Λέρου».

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18 Μαρτίου 2014.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των  € 400.000  

2. Αποκατάσταση Επαρχιακού Δικτύου Ελεούσα – Διμυλιά .

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 1 Απριλίου 2014.

 

Επίσης υπογράφθηκαν από τον Περιφερειάρχη  οι παρακάτω 

συμβάσεις:

1.Συμβαση αποκατάστασης Τεχνικού στην Εθνική Ρόδου – Λίνδου (περιοχή Αρχαγγέλου), προϋπολογισμού  € 142.500,01.

3. Σύμβαση αποκατάστασης Τεχνικού στην επαρχιακή οδό Κρεμαστής – Παστίδας στην περιοχή Καρυδιάς προϋπολογισμού   € 180.268,95.

 

Οι πόροι προέρχονται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου