Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας και της υποστηρικτικής λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς τους μικρούς και μεγαλύτερους δήμους των νησιών της που δεν διαθέτουν διαχειριστική και τεχνική επάρκεια και παρά την σοβαρή υποστελέχωση των Τεχνικών Υπηρεσιών, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε χθες, 22 Απριλίου 2020, τους όρους διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου του Αγωγού προσαγωγής λυμάτων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας & διάθεσης Λυμάτων (ΕΕΛ) Δήμου Χάλκης, που αποτελεί υποέργο του Βιολογικού στο νησί.  

Ένα σημαντικό έργο που η Χάλκη περίμενε για περισσότερο από δύο δεκαετίες, είναι έτοιμο να δημοπρατηθεί, χάρη στο υψηλό επίπεδο συνεργασίας της Περιφέρειας επί τουλάχιστον δυόμιση χρόνια τόσο με την προηγούμενη δημοτική αρχή, τον κ. Μ. Πατρό, όσο και τον σημερινό Δήμαρχο του νησιού, κ. Ε. Φραγκάκη.

Το θέμα εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζηµάρκος, ο οποίος επισήμανε μεταξύ άλλων:

 «Ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές, η Περιφέρεια δείχνει το υψηλό αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος με το οποίο εργάζεται και συνεργάζεται με όλα τα νησιά της. Το έργο του βιολογικού στη Χάλκη είναι ένα ακόμα παράδειγμα πως με επιμέλεια και προσήλωση στο στόχο κλείνουν εκκρεμότητες δεκαετιών για πολλά νησιά που ήταν ταυτόχρονα και πληγές».

Ειδικότερα, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε χθες τους όρους του διαγωνισμού, συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού, ορισμού πιστοποιημένου χρήστη (χειριστή) και εξουσιοδότησή του για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Αγωγός και αντλιοστάσιο προσαγωγής λυμάτων στην ΕΕΛ Δήμου Χάλκης». Το έργο, με συνολικό μήκος της όδευσης των αγωγών 872,44 μέτρα, είναι ενταγμένο στο  ΕΣΠΑ 2014-2020 ως υποέργο της πράξης: «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Χάλκης».

 

image_print