Δημοπρατείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ο Βιολογικός του Δήμου Χάλκης

 

Γ. Χατζημάρκος: «Μικρά νησιά δεν υπάρχουν. Είναι κόσμοι ολόκληροι, με τις ίδιες ανάγκες που έχει ένα αστικό κέντρο. Φτάνει να μπορέσεις να το αντιληφθείς αυτό, για να τα υπηρετήσεις με τρόπο που να απαντά στις προκλήσεις του καθενός από αυτά»

——————————————————————-

 

Μετά την υπογραφή εργολαβικής σύμβασης μεταξύ του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου και του αναδόχου του έργου του αγωγού και του αντλιοστασίου προσαγωγής λυμάτων, η οποία έγινε στα μέσα του περασμένου Ιανουαρίου, η Περιφέρεια προχωρά τώρα και στη δημοπράτηση του έργου του Βιολογικού της Χάλκης, προκειμένου το νησί να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη σύγχρονη υποδομή και να επιλύσει οριστικά ένα πρόβλημα δεκαετιών.

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, η οποία συνεδρίασε στις 8 Μαρτίου, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, ενέκρινε τη μελέτη και τους όρους δημοπράτησης του έργου «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Χάλκης», προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η σχετική διαδικασία από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

Ειδικότερα, το έργο, προϋπολογισμού 1.550.000.00 ευρώ,  αποτελεί υποέργο της Πράξης «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Χάλκης», συνολικού προϋπολογισμού 1.705.000,00 ευρώ, το οποίο υλοποιείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (φορέας υλοποίησης) για λογαριασμό του Δήμου Χάλκης, στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας και της υποστηρικτικής λειτουργίας της προς τους δήμους των νησιών της που δεν διαθέτουν διαχειριστική και τεχνική επάρκεια.

Το συνολικό έργο «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Δήμου Χάλκης» περιλαμβάνει την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, στην ανατολική πλευρά της εισόδου του κόλπου Πόνταμος, για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Χάλκης και τον αγωγό υποθαλάσσιας διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, συνολικού μήκους 240 μέτρων. Η α΄ φάση του έργου έχει ορίζοντα 20ετίας για την εξυπηρέτηση 350 EW (ισοδύναμων κατοίκων) τον χειμώνα και 2.570 EW το καλοκαίρι. Η β΄ φάση του έργου, έχει ορίζοντα 40ετίας, για την εξυπηρέτηση 600 EW τον χειμώνα και 3.800 EW το καλοκαίρι. Περιλαμβάνονται επίσης η σύνδεση του ΕΕΛ με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας καθώς και οι αρχαιολογικές εργασίες.

 

Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής». Συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το ΕΤΠΑ και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Της απόφασης χρηματοδότησης του έργου προηγήθηκε η σύναψη προγραμματικής  σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Χάλκης, με την οποία, η Περιφέρεια, αφού παρέλαβε τη σχετική μελέτη από τον Δήμο, προέβη στην αδειοδότηση και ωρίμανση του φακέλου ένταξης του έργου, για λογαριασμό του Δήμου Χάλκης, προκειμένου να υποβληθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020».

 

Ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, μετά την έγκριση δημοπράτησης του έργου από την Οικονομική Επιτροπή, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

 

«Μικρά νησιά δεν υπάρχουν. Είναι κόσμοι ολόκληροι, με τις ίδιες ανάγκες που έχει ένα αστικό κέντρο. Φτάνει να μπορέσεις να το αντιληφθείς αυτό, για να τα υπηρετήσεις με τρόπο που να απαντά στις προκλήσεις του καθενός από αυτά.

Στην Χάλκη, ο λεγόμενος "Βιολογικός" του νησιού, έχει αποτελέσει στόχο και αντικείμενο εντατικής δουλειάς τεσσάρων Δημάρχων του νησιού.

Γιατί αυτό;  Γιατί η Πολιτεία έχει κτίσει κανόνες λειτουργίας που είναι τείχος αδράνειας. Χρειάστηκε λοιπόν η δουλειά πολλών ετών, πολλών ανθρώπων, για να φτάσουμε μετά και από την συνεργασία της Περιφέρειας μας με τον Δήμο Χάλκης στην ωρίμανση, ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και δημοπράτηση της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων του νησιού. Το έργο των δικτύων έχει ήδη δημοπρατηθεί, έχει εργολάβο και ξεκινά σύντομα.

Οι Ευρωπαϊκοί πόροι της Περιφέρειας μας, του ΕΣΠΑ 2014-2020, σταθερή πηγή λύσεων ακόμα και σε μία περίοδο με πολύ σκληρές δημοσιονομικές συνθήκες.  Και η Περιφέρεια μας, σταθερή και αξιόπιστη πηγή άντλησης βοήθειας από πλευράς των Δήμων των νησιών μας. Γιατί, ενδιαφέρεται, αγωνιά και δουλεύει στο πλευρό τους».

image_print