Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας και της υποστηρικτικής λειτουργίας  προς τους μικρούς νησιωτικούς δήμους, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτμου”, συνολικού προϋπολογισμού 2.550.000,00 ευρώ.

Το έργο αφορά στην επέκταση μώλου εντός του όρμου της Σκάλας Πάτμου, συνολικού μήκους 68,85 μέτρων. Επίσης προβλέπονται οι απαραίτητοι εξοπλισμοί (κρίκοι πρόσδεσης, προσκρουστήρες) και οι κατάλληλες υποδομές ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και πυρασφάλειας του καταφυγίου, καθώς και η τοποθέτηση πίλλαρ τροφοδοσίας των σκαφών με νερό και ρεύμα. Με την προέκταση του μώλου θα παρέχεται προστασία από κάθε καιρό στο υπάρχον κρηπίδωμα και θα μπορούν να ελλιμενίζονται συνολικά 50 έως 60 αλιευτικά σκάφη.

Την ένταξη του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Αλιεία και Θάλασσα 2014 – 2020”, για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, είχε αιτηθεί ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, ως νόμιμος εκπρόσωπος του έργου, έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑλΘ.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων,   εντάχθηκε στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 1 του  ΕΠΑλΘ, «Προώθηση περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ύψους 2.056.451,61 ευρώ.

Της υποβολής  από τον Περιφερειάρχη, της αίτησης ένταξης του έργου στο ΕΠΑλΘ, είχε προηγηθεί τον Νοέμβριο του 2018 υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Γιώργου Χατζημάρκου και του τέως Δημάρχου Πάτμου, Γρηγόρη Στόικου, προκειμένου η Περιφέρεια  να αναλάβει την κατάθεση πρότασης για την ένταξη του έργου  σε Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και στην συνέχεια, την δημοπράτηση και την υλοποίησή του.  Η ανάληψη αυτής της υποχρέωσης από την Περιφέρεια οφείλεται στο ότι ο Δήμος Πάτμου δεν διαθέτει την απαιτούμενη από τα ευρωπαϊκά προγράμματα επάρκεια τεχνικής και οικονομικής υπηρεσίας, προκειμένου να αναλάβει ο ίδιος το έργο.