Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της  Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει  δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – Σήμανση Οδού Χώρας – Εγγαρών Ν. Νάξου», προϋπολογισμού μελέτης 1.300.000 ευρώ (με ΦΠΑ).
 
Η δημοπρασία θα γίνει κατά την ανοιχτή διαδικασία με σφραγισμένες προσφορές, την Τρίτη 28-4-2015 στις 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην Ερμούπολη της Σύρου. 
 
Στον διεθνή διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν Κοινοπραξίες ή Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που περιγράφει η διακήρυξη. 
 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΣΑΕΠ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 
image_print