Με στόχο την προώθηση της τοπικής αγροτικής παραγωγής και την προβολή της αγροτικής κληρονομιάς του Νοτίου Αιγαίου, δημιουργείται στη Ρόδο «Μουσείο Αγροτικής Κληρονομιάς Νοτίου Αιγαίου», στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Δήμο Ρόδου και την  Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα δύο χιλιάδων είκοσι πέντε ευρώ (92.025 ευρώ) και χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου.

Συγκεκριμένα οι στόχοι της  δράσης  είναι:

  1. Να αναδειχθεί η Αγροτική Κληρονομιά του Νοτίου Αιγαίου με εκθέματα, κειμήλια και την παρουσίαση κατάλληλου οπτικοακουστικού υλικού στον χώρο του πρώτου εργοστασίου της CAIR στην περιοχή των Φανών,
  2. Να οργανωθεί κέντρο έκθεσης των παραδοσιακών προϊόντων του Νοτίου Αιγαίου,
  3. Να οργανωθεί κέντρο διάθεσης των παραδοσιακών προϊόντων του Νοτίου Αιγαίου (συνεταιριστικό πρατήριο αγροτικών προϊόντων) και άλλων Ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων,

Σύμφωνα με το σκεπτικό της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, ο Έλληνας και αλλοδαπός επισκέπτης θα συνδέσει την σημερινή αγροτική παραγωγή με την ιστορία και την κληρονομιά του Νοτίου Αιγαίου, θα διαφημιστούν τα Ελληνικά προϊόντα εκτός Ελληνικών συνόρων και θα ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα συνδέοντας την άμεσα με την παραγωγή.

Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης:

Α.         Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει :

•          τη χρηματοδότηση του έργου μέχρι το ποσό των 55.000 ευρώ

    όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 της σύμβασης,

•          το συντονισμό της επιτροπής εποπτείας και παρακολούθησης όπως προβλέπεται στο άρθρο 7.

 

 

 

 

B.        Ο Δήμος Ρόδου αναλαμβάνει :

•          να διαθέσει τη μελέτη και κάθε στοιχείο που υπάρχει στο αρχείο του σχετικά με το αντικείμενο του έργου

•          να διαθέσει το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό, τα εργαλεία του και τον διατιθέμενο μηχανικό εξοπλισμό για την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου

•          τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

 

Γ.  Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου αναλαμβάνει:

?         τη χρηματοδότηση του έργου μέχρι το ποσό των 37.025 ευρώ όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 της σύμβασης

?   την οργάνωση και διαχείριση του μουσείου και του συνεταιριστικού πρατηρίου.

image_print