13 Αυγούστου 2013

 

Από το 2012 που ξεκίνησε η εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) καθώς και η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ (Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων), οι υπηρεσίες της Περιφέρειας συνδράμουν το έργο των Δήμων.

Στην Περιφέρεια είχαν καταγραφεί συνολικά 89 προϋφιστάμενοι ΧΑΔΑ από αυτούς.

32 έχουν αποκατασταθεί.

40 είναι ανενεργοί και έχουν μπει σε διαδικασία αποκατάστασης.

17 είναι ακόμα ενεργοί.

Πρέπει να τονιστεί ότι η αρμοδιότητα της διαχείρισης των απορριμμάτων, της λειτουργιάς του ΧΥΤΑ και της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ ανήκει αποκλειστικά στους Δήμους.

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας ενεργούν συνεχείς ελέγχους, δίνουν εντολές αλλά και οδηγίες στους Δήμους τόσο σε ότι αφορά τη λειτουργία των ΧΥΤΑ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) όσο και την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ.

Ειδικά στη Μύκονο διενεργήθηκαν σε τακτά χρονικά διαστήματα πολλαπλοί έλεγχοι (τουλάχιστον 8), είχαν δοθεί σαφείς εντολές και οδηγίες για επανορθωτικά μέτρα στον Δήμο, έχουν δε επιβληθεί πρόστιμα, χωρίς όμως να υπάρχει η σχετική ανταπόκριση και συμμόρφωση.

  Πρέπει να επισημάνουμε πως η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου πάνω  και πέρα από τις αρμοδιότητές της και με στόχο το δημόσιο συμφέρον επικουρικά συμβάλει στην επίλυση των όποιων προβλημάτων αντιμετωπίζουν οι Δήμοι στα θέματα διαχείρισης απορριμμάτων.

Ιδιαίτερα για τη Μύκονο για το θέμα των απορριμμάτων έχουν πραγματοποιηθεί πολλές συσκέψεις και συνεργασίες με τη Δημοτική Αρχή, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, τη Διαχειριστική Αρχή, σε συνεννόηση και με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Εκφράσεις του τύπου « η Περιφέρεια δεν έχει δείξει το παραμικρό ενδιαφέρον» και «ανακάλυψαν τη Μύκονο μετά από 3 χρόνια» λέγονται καθαρά για εντυπωσιασμό, δημιουργία εντυπώσεων και οπωσδήποτε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Όσο για τον απολογισμό των έργων στη Μύκονο, στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ χρηματοδοτήθηκαν για το νησί της Μυκόνου έργα π/υ 33,2 εκ. ευρώ από τα οποία ξεχωρίζουν τα έργα στο νέο λιμάνι Τούρλου π/υ 22,2 εκ ευρώ, που εντάχθηκε με Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ και η κατασκευή του ΧΥΤΑ π/υ 6 εκ. ευρώ που εγκρίθηκε με Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2003.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ χρηματοδοτούνται για το νησί της Μυκόνου έργα π/υ 29,2 εκ. ευρώ από τα οποία ξεχωρίζουν τα έργα ολοκλήρωσης του νέου λιμανιού Τούρλου π/υ 16,9 εκ ευρώ, που εντάχθηκε με Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ και τα έργα στο χερσαίο χώρο του παλαιού λιμανιού π/υ 6,3 εκ ευρώ που υλοποιήθηκαν από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ουσιαστικά δεν υποβλήθηκε άλλη πρόταση για χρηματοδότηση αφού το νησί της Μυκόνου έχει ολοκληρώσει το σύνολο των βασικών έργων υποδομής του. 

Προτάθηκαν στο Νομαρχιακό Πρόγραμμα έργα συντήρησης οδοποιίας τα όποια στα πλαίσια των μηδενικών ΚΑΠ προσπαθούμε να υλοποιήσουμε με δέσμευση συγκεκριμένων πόρων. 

image_print