ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Στη ψηφιακή διοργάνωση της 40ης Διεθνούς Έκθεσης Οίνων, London Wine Fair, 17-19 Μαΐου  2021»

              

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προσαρμοζόμενη στις νέες συνθήκες που επέβαλε η πανδημία του Covid-19 και θέτοντας  πάντα ως πρωταρχικό στόχο την αποτελεσματική προβολή των τοπικών προϊόντων της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στο πλαίσιο πολιτικής της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών οίνων, προτίθεται να συμμετέχει  στη ψηφιακή διεξαγωγή της 40ης Διεθνούς Έκθεσης Οίνων, London Wine Fair που θα λάβει χώρα στις 17-19 Μαΐου  2021.

                Η ψηφιακή εμπορική έκθεση είναι βασισμένη στις λειτουργίες επικοινωνίας και προβολής της φυσικής εμπορικής έκθεσης και θα παρέχει σε όλους τους συμμετέχοντες, μέσω μιας ειδικής εφαρμογής, την δυνατότητα προγραμματισμού συναντήσεων με αγοραστές τόσο από το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και την Ευρώπη κατά την διάρκεια διεξαγωγής της έκθεσης.

 

 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες και λειτουργίες των συμμετεχόντων εκθετών στην ψηφιακή διοργάνωση που δύναται να παρέχει η Περιφέρεια είναι οι εξής:

 

  • Εγγραφή του κάθε οινοποιείου στην ψηφιακή πλατφόρμα της Έκθεσης και προγραμματισμό απεριόριστων Β2Β συναντήσεων
  • Εισαγωγή φωτογραφιών  και βίντεο των αμπελώνων  και των οινοποιείων, προβολή λογοτύπων και πληροφοριών  των οινοποιείων –εκθετών της Περιφέρειας  στην ιστοσελίδα της ΠΝΑΙ στην εν λόγω Έκθεση
  • Προβολή των εκθετών της ΠΝΑΙ σε ξεχωριστή ιστοσελίδα που θα περιέχει όλα τα συμμετέχοντα οινοποιεία, στην οποία οι εκθέτες της Περιφέρειας θα παρέχουν πληροφορίες για τους οίνους τους, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν: Φωτογραφίες φιαλών, Ονομασία κρασιού και ποικιλία φιάλης, Αλκοολικό βαθμό, Έτος παραγωγής, Ποσότητες παραγωγής, Εύρος τιμών, κ.ά
  • Μεταφορά και ασφάλιση των δειγμάτων (αφορά μόνο την αποστολή και ασφάλιση και όχι την επιστροφή στην Ελλάδα. Επίσης δεν αφορά την έκδοση eAD)
  • Στοχευμένη προβολή της Περιφέρειας και των οινοποιείων της σε όλη την διαφημιστική καμπάνια της έκθεσης σε κλαδικά ΜΜΕ και περιοδικά του Ηνωμένου Βασιλείου
  • Δυνατότητα συμμετοχής οίνων των εκθετών της ΠΝΑΙ σε ψηφιακό  Masterclass.

Σε περίπτωση που κάποιος εκθέτης επιθυμεί οποιοδήποτε επιπλέον προωθητικό πακέτο θα πρέπει να καλύψει μόνος του το κόστος πληρωμής.

               Καλούνται οι οινοπαραγωγοί της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που παράγουν αποκλειστικά πιστοποιημένους οίνους (ΠΟΠ, ΠΓΕ, Ποικιλιακούς, Μονοποικιλιακούς, Βιολογικούς, Ρετσίνα) ή με πιστοποίηση H.A.C.C.P. ή/και ISO και έχουν την δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως τη Δευτέρα 22 Μαρτίου  2021 στην σχετική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα https://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=12561

Διευκρινίζεταιότιλόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διέπουν το εγχείρημα αυτό της ΠΝΑΙ θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας και μετά τις 22/3/2021 καμία Δήλωση δεν θα γίνει δεκτή.

Επίσης σας ενημερώνουμε πως η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που θα προκύψουν βάσει των εξελίξεων της πανδημίας του Covid-19 και προκειμένου να συμβάλει στη στήριξη του τομέα της υγείας, διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής της στην εν λόγω Έκθεση και σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα μη συμμετοχής.

Η επιλογή των εκθετών θα γίνει βάση κριτηρίων και ελέγχου των δηλωθέντων στοιχείων, ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι απαιτούμενες προδιαγραφές της συμμετοχής. Με ποινή αποκλεισμού συμμετοχής θα απορριφθούν, μετά από έλεγχο, όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις πιστοποίησης και όσοι δεν μεταποιούν και τυποποιούν πρωτογενή τοπικά προϊόντα. Επίσης με ποινή αποκλεισμού θα απορρίπτονται από επόμενες Εκθέσεις, όσοι δηλώσουν στην παρούσα φάση συμμετοχή στην Έκθεση και στη συνέχεια ακυρώσουν, ή δεν αποστείλουν όλα τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων.

               Για πληροφορίες στα τηλέφωνα 2241360567 κ. Τάνια Ρούσσου-Προϊσταμένη Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων  για την Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου και 2281082380 κ. Ντίνα Βλάχου-Προϊσταμένη Τμήματος Προβολής και Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων για την Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων.

 

                             

 

              

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ