Δήλωση συμμετοχής στο PEACE & SPORT REGIONAL FORUM