Η επί 30ετία νεκρή συζήτηση για την κατασκευή και λειτουργία υδατοδρομίων στα νησιά μας, αναβίωσε και μπήκε επί τέλους σε πορεία υλοποίησης με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε συνεργασία με τα κατά τόπους Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία  τα οποία, για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ενίσχυσε τεχνικά και οικονομικά.

Ένας πολύ μεγάλος αναπτυξιακός στόχος που αγκαλιάστηκε από όλους τους φορείς και κυρίως από τις ίδιες τις κοινωνίες των νησιών, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Είναι βέβαιο ότι αυτή η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου δεν βρίσκει μόνο συμμάχους και υποστηριχτές, όπως άλλωστε, δυστυχώς, και όλες οι μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες στην ιστορία των νησιών μας. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μη μπορώντας να ανατρέψουν την πρόοδο και την ανάπτυξη, προσπαθούν ανεπιτυχώς να την υποβαθμίσουν.

Προς απογοήτευση όλων αυτών που είτε  ονειρεύονται είτε απεργάζονται,  για προσωπικούς και μόνο λόγους, την αποτυχία και την επιστροφή στο παλιό κλασσικό μοντέλο που μας κράτησε καθηλωμένους, θα προχωρήσουμε, θα υπηρετήσουμε τους ευγενείς κοινούς στόχους μόνον και θα πετύχουμε. 

image_print