ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ               Ρόδος  24 ΟΚΤ 2013

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

     & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αντώνη ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ

                       

 

Διεξήχθη την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 στα Κουφονήσια

με τη συνδρομή του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και της Δημοτικής Κοινότητας των Κουφονησίων, η συνάντηση των αλιέων της ευρύτερης περιοχής,μετά από Πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Αντώνη ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ και του Προέδρου του Συλλόγου Αλιέων Μικρών Κυκλάδων Γιώργου ΠΛΑΤΗ,στην οποία συμμετείχαν περισσότερο από εβδομήντα άτομα ,μέλη Αλιευτικών Συλλόγων και αλιείς από τα γύρω νησιά.

Κατά τη συνάντηση ο Γεωχημικός-Ωκεανογράφος του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου Δρ.Ανδρέας ΣΙΟΥΛΑΣ,παρουσίασε τους τρόπους και τις μεθόδους ψηφιακής χαρτογράφησης των παρακτίων ζωνών των νησιών αναλύοντας το πιλοτικό σχέδιο που ξεκινάει από τη Ρόδο στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ.

Στόχος του προγράμματος είναι η απόκτηση ψηφιακών υποβάθρων για τη μορφολογία και τη θαλάσσια ποικιλότητα των παρακτίων περιοχών των νησιών μας π.χ. λειμώνες Ποσειδωνίας, περιοχές ασβεστολιθικών ζωνών, φανερόγαμα κ.λ.π.

Με την γνώση του αναγλύφου, της υγείας και των συνθηκών του βυθού η διαχείρισή τους θα καταστεί ευχερέστερη.

Το εν λόγω πρόγραμμα θα αναπτυχθεί στο Νότιο Αιγαίο με προτεραιότητα τις περιοχές με έντονη αλιευτική προσπάθεια.

Ο Μαθηματικός-Αναλυτής Στέφανος ΚΑΒΒΑΔΑΣ του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ) ,παρουσίασε στους αλιείς την στατιστική ανάλυση για την αλιευτική προσπάθεια στην Ελλάδα και ειδικότερα στο Νότιο Αιγαίο αναλύοντας τα συμπεράσματα του Ε.Λ.ΚΕ.Θ.Ε για την τρέχουσα κατάσταση.

Είναι γεγονός ότι η μείωση του ιχθυοαποθέματος στο Ν.Αιγαίο λόγω υπεραλίευσης, δεν οφείλεται στην προσπάθεια των επαγγελματιών αλιέων αλλά και στην ταυτόχρονη αλίευση ερασιτεχνών αλιέων,σκαφών,ψαροντουφεκάδων κ.λ.π.

 

Θεμελιώδη όμως ρόλο στην μείωση του ιχθυοαποθέματος διαδραματίζει η υποβάθμιση της αλιείας του παράκτιου οικοσυστήματος λόγω της πίεσης από την ξηρά και των χερσαίων δραστηριοτήτων  (από ρίψεις βιολογικών, από ρίψεις βιομηχανιών και βιοτεχνικών λυμάτων, φυτοφάρμακα κ.λ.π.).

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αλιείας Νάξου Γιώργος ΚΡΑΣΣΑΣ Βιολόγος-Ιχθυολόγος συζήτησε με τους αλιείς για ζητήματα που αφορούν στην καθημερινή τους προσπάθεια και τη συνεργασία τους με τις Περιφερειακές και Λιμενικές Αρχές.

Τέλος ο Αντιπεριφερειάρχης παρουσίασε την Α΄φάση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος για την διαχείριση της θάλασσας, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, το οποίο θ΄αποτελέσει την βάση για την εκτεταμένη διαβούλευση που θ΄ακολουθήσει με όλους τους εμπλεκόμενους αλιείς και φορείς στο Νότιο Αιγαίου προκειμένου με την επιστημονική συνδρομή του Ε.Λ.ΚΕ.Θ.Ε. να εκπονηθεί το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2014-2020 .

Ακολούθησε ενδελεχής συζήτηση και παρεμβάσεις από τους αλιείς καθώς και  τοποθέτηση του Προέδρου της Δ.Κ. Κουφονησίων κ. Αντώνη ΚΩΒΑΙΟΥ.

Την συνάντηση έκλεισε με τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Αλιέων Μ.Κυκλάδων Γιώργος ΠΛΑΤΗΣ.

Ο Αντιπεριφερειάρχης είχε την ευκαιρία να δει την παράκτια περιοχή των νησιών και τις υφιστάμενες και δημιουργούμενες λιμενικές εγκαταστάσεις.

 

                                        ————————-

 

 

 

image_print