Διεξαγωγή σεμιναρίου κατάρτισης προσωπικού μεταφορέων ζώντων ζώων

Διεξαγωγή σεμιναρίου κατάρτισης προσωπικού μεταφορέων ζώντων ζώων