ΔΙΕΥΚΡΊΝΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 13186/987/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΡΟ/ckfinder/userfiles/files/%ce%a0%ce%99%ce%9d%ce%91%ce%9a%ce%91%ce%a3%20%ce%9f%ce%99%ce%9a%ce%9f%ce%9d%ce%9f%ce%9c%ce%99%ce%9a%ce%97%ce%a3%20%ce%a0%ce%a1%ce%9f%ce%a3%ce%a6%ce%9f%ce%a1%ce%91%ce%a3.docx