ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Σχετικά με την Διακήρυξη ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΡΚΙ?ΑΣ ΜΕ ΚΙΓΚΛΙ??ΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ?ΙΑ?ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕ?Ο ΚΑΜΙΝΙ?Ν ΣΤΗ ΣΥΡΟ''/ckfinder/userfiles/files/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ(1).pdf