Για την αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με την σχολική στέγη θέλουμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

Η αρμοδιότητα για την συντήρηση βάσει του Καλλικράτη «επισκευή και κατασκευή σχολικών μονάδων » μεταφέρθηκε στους Δήμους.

Η Περιφέρεια μπορεί να αναλαμβάνει αυτή την αρμοδιότητα μόνο εάν εκχωρηθεί από τον αντίστοιχο δήμο όταν δηλώνει αδυναμία.

Με την διαδικασία της εκχώρησης η Περιφέρεια υλοποιεί τα παρακάτω έργα στα νησιά του Νότιου Αιγαίου.

Έργα ΕΣΠΑ με φορέα υλοποίησης την περιφερεια  που ολοκληρώθηκαν

 

    ΣΧΟΛΕΙΑ                                                                   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

 1. Δημοτικό σχολείο Παστίδας.                                   1.927.418 Ευρώ      ολοκληρώθηκε

 

 2. Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ιαλυσού                              397.396 Ευρώ      ολοκληρώθηκε

 

 3. 1ο Δημοτικό Σχολείο Ιαλυσού.                                1.567.704 Ευρώ      ολοκληρώθηκε

 

 4.  Γυμνάσιο – Λύκειο Νισύρου.                                      841.755 Ευρώ     ολοκληρώθηκε

 

 5.  Προσθήκη κατεπέκταση στο Λύκειο Καλύμνου.     669.713 Ευρώ     ολοκληρώθηκε

 

 6. Κατασκευή ΤΕΕ Σαντορίνης.                                   4.283.208 Ευρώ     ολοκληρώθηκε

 

 7. Κατασκευή ΤΕΕ Μήλου.                                            3.080.000 Ευρώ     ολοκληρώθηκε

 

 8. 2ο Γυμνάσιο Κω.                                                         2.152.748 Ευρώ     ολοκληρώθηκε

 

 9. Κατασκευή Τεσσάρων αιθουσών στο ειδικό Νάξου.    394.589 Ευρώ   ολοκληρώθηκε

 

10. Επέκταση  Σχολικού Συγκροτήματος Απερίου Καρπάθου.    792.411 Ευρώ ολοκληρώθηκε

Έργα με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια που θα ολοκληρωθούν μέχρι

31/3/2014

 

 

1.  Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Κεφάλου Κω.                           2.132.443 Ευρώ

 

 2. Ολοήμερο 8θεσιο. Δημοτικό Σχολείο Καρδάμαινας Κω.     2.089.987 Ευρώ

 

 3.  Κατασκευή Γυμνασίου Μεσσαριάς Σαντορίνης.                  2.988.985  Ευρώ

 

 4.   4ο Γενικό Λύκειο Ρόδου (Ροδοπούλα).                                 3.139.259 Ευρώ

 

 

  Έργα με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια που θα ολοκληρωθούν μέχρι                   31 /12/2014

 

  1 . Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου Κέας.                                2.377.656 Ευρώ

 

image_print