Με αφορμή δημοσιεύματα μερίδας ΜΜΕ της Δωδεκανήσου, σχετικά με τη δυνατότητα ένταξης στο ΕΣΠΑ και ειδικότερα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου συγκεκριμένων έργων πολιτισμού (πχ. Αρχοντικό Βουβάλη στην Κάλυμνο) , ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Μαχαιρίδης, υπενθυμίζει και διευκρινίζει τα εξής:

 Τα έργα του τομέα Πολιτισμού που εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο (2007–2013), επιλέχθηκαν και οριστικοποιήθηκαν κατά τη διετία 2009 – 2010, μετά από αξιολόγηση και αποφάσεις των τότε κρατικών Περιφερειαρχών και την αρμόδια Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ως εκ τούτου, από τον Ιούλιο του 2011, όταν η αιρετή πλέον Περιφέρεια ανέλαβε την ευθύνη του Προγράμματος, ο τομέας Πολιτισμού είχε ήδη καλυφθεί πλήρως (100%) έχοντας δεσμεύσει το σύνολο των διαθέσιμων πόρων, με την Γενική Γραμματέα Πολιτισμού να διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού των ήδη ενταγμένων έργων.

 Για την ένταξη νέου έργου, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει πλήρη «ωριμότητα», απαιτείται πρόταση της αρμόδιας Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού (κας Λίνας Μενδώνη).

 Και αυτό μπορεί να γίνει, είτε με την απένταξη κάποιου άλλου έργου του Υπουργείου Πολιτισμού, είτε περιορίζοντας τους προϋπολογισμούς ήδη ενταγμένων έργων, ώστε οι πόροι που θα εξασφαλιστούν να αξιοποιηθούν για την ένταξη νέου ή νέων έργων

Σχετικό αίτημα του Περιφερειάρχη, μάλιστα, θεωρήθηκε πρώιμο από την αρμόδια Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, με το σκεπτικό ότι τα έργα βρίσκονται ακόμη στην αρχή τους.

 Ένα αίτημα που υποβλήθηκε, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ όσο το δυνατόν περισσότερα έργα πολιτισμού σε νησιά της Περιφέρειάς μας (Ρόδος, Κάλυμνος, Μήλος, Άνδρος, Σαντορίνη κλπ) – όσα φυσικά πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και στην περίπτωση που διασφαλιστούν οι πόροι. 

image_print