«Διαβίβαση συμπληρωματικών στοιχείων για το έργο : Aνανέωση – Τροποποίηση της υπ’αριθμ.1017/17-08-2006 Απόφασης Γ.Γ. ΠΝΑ, που αφορά στην έγκριση περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας επί της Κ.Μ. 691 γαιών Καλυθιών, στην περιοχή ΦΑΛΗΡΑΚΙ, της Δ.Κ. Καλυθιών, της Δ.Ε Καλλιθέας, Δήμου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του φορέα ‘’ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ‘’με σκοπό : α) την αλλαγή διακριτικού τίτλου της ξενοδοχειακής μονάδας από ‘’ΜΑΤΙΝΑ’’ σε ‘’KRIAMOS BLUE

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΜΠΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΞΕΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΛΗΡΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΜΑΤΙΝΑ (ΚΡΙΑΜΟΣ BLUE)