«Διαβίβαση συμπληρωματικών στοιχείων για γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου : Yφιστάμενη Ξενοδοχειακή Μονάδα Κλασσικού Τύπου με Διακριτικό Τίτλο ‘’Elysium’’, 5 Aστέρων, Δυναμικότητας 782 κλινών, εντός της ΚΜ 385 Γαιών Κοσκινού εμβαδού 24.427 m2 στην περιοχή Αμμούδες, ΔΚ Κοσκινού της ΔΕ Καλλιθέας Δήμου Ρόδου Ιδιοκτησίας ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΝΗΚΑ ΑΕ’’.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΠΕ : ΔΙΑΒΙΒΒΑΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΠΕ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ''ΕLYSIUM , ΔΚ ΚΟΣΚΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΕΝ/ΚΕΣ ΤΟΥΡ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ ΝΗΚΑ ΑΕ