Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με ειλημμένη την απόφαση για την συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων στα νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, διαθέτει το ποσό των ευρώ για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, σε πέντε (5) γήπεδα ποδοσφαίρου, σε Αμοργό, Κύθνο, Κουφονήσι, Σύρο και Τήνο.

Για το σκοπό αυτό, ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, θα συνάψει Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικών ειδών γηπέδων ποδοσφαίρου των Δήμων Αμοργού, Κύθνου, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Σύρου-Ερμούπολης και Τήνου», με τους δημάρχους, Αμοργού, Νικόλαο Φωστιέρη,  Κύθνου, Σταμάτιο Γαρδέρη,  Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Εμμανουήλ Μαργαρίτη, Σύρου – Ερμούπολης, Γεώργιο Μαραγκό και Τήνου, Ιωάννη Σιώτη.

Η Διαβαθμιδική Σύμβαση αφορά τις εξής αθλητικές εγκαταστάσεις ανά Ο.Τ.Α.:

1.      Γήπεδο ποδοσφαίρου 5×5 στη θέση Αγροκήπιο των Καταπόλων του Δήμου Αμοργού

2.      Γήπεδο ποδοσφαίρου 11×11 Μέριχα του Δήμου Κύθνου

3.      Γήπεδο ποδοσφαίρου 5×5 στη νήσο Κουφονήσι του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

4.      Γήπεδο ποδοσφαίρου 5×5 στα Καμίνια του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

5.      Γήπεδο ποδοσφαίρου 11×11 Χώρας του Δήμου Τήνου

Για τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών ελήφθησαν υπόψη οι κανονισμοί και προδιαγραφές της FIFA (FIFA QUALITY & FIFA QUALITY PRO) καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της Γ.Γ.Α. .

Βάσει του περιεχομένου της Διαβαθμιδικής Σύμβασης, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει, εκτός από την χρηματοδότηση και την υλοποίηση των έργων.

 Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει:

Ÿ   Τη χρηματοδότηση της προμήθειας μέχρι του συνολικού ποσού των ,80 €, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ,

Ÿ   Να ασκήσει όλες  τις αρμοδιότητες  του  Φορέα  Ανάθεσης-Υλοποίησης της προμήθειας.

Ÿ   Να συντάξει τη μελέτη και να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης της προμήθειας.

Ÿ   Τη διενέργεια του διαγωνισμού, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

Ÿ   Να παραδώσει το έργο σε πλήρη λειτουργία στον αντίστοιχο Δήμο.

 

Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου .

Την σύναψη της Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας ενέκρινε με απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο, κατά την συνεδρίαση της Δευτέρας, 18 Δεκεμβρίου, στη Σύρο.