Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της προς τους ΟΤΑ Δωδεκανήσου και Κυκλάδων και με ειλημμένη την απόφαση για την συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων, προκειμένου να γίνουν περισσότερο ασφαλείς, και λειτουργικές, προκηρύσσει διαγωνισμό για την διαμόρφωση χώρου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Πυλώνας, Δήμου Ρόδου.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, η  Διεύθυνση Τεχνικών έργων Δωδεκανήσου της ΠΝΑΙ, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση χώρου γηπέδου καλαθοσφαίρισης Πυλώνας», συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης  74.000,00 €.

Οι ενδιαφερόμενοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, μπορούν να πραλάβουν τα συμβατικά τεύχη και τα έντυπα οικονομικής προσφοράς  από την έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου, μεχρι την Πέμπτη,  13/12/2018.

Η καταληκτική ημέρα και ώρα υποβολής των προσφορών είναι η Τρίτη  18/12/2018 και ώρα 10:00πμ. Την ίδια ημέρα και μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας, θα γίνει η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.

Το οποίο έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Ν. Δωδεκανήσου.