ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

                ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ

           ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

       ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ

          Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ.&ΚΤΗΝ/ΚΗΣ

                            ΚΥΚΛΑΔΩΝ

          ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

 

Ερμούπολη 23/5/2014

 

Α.Π. 1983

Ταχ. Δ/νση

Ταχ. Κώδικας

Πληροφορίες

Τηλ. & FAX

E-mail

:

:

:

:

:

Πάρ. Ηρώων Πολυτεχνείου

Μεχτάρη Φ.

22810-82377

vetcycl@                                                                  

 

           

 

       

           

                                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            ΘΕΜΑ: Διακοπή λειτουργίας αδρανών εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων

 

        Σας ενημερώνουμε ότι η Δ/νση Κ.Α.Φ.Ε του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με το υπ’αρ.πρωτ.621/51809/17-4-2014 έγγραφό της, θα προβεί το προσεχές διάστημα, στην αυτόματη καταχώρηση στοιχείων διακοπής  λειτουργίας , στην Κτηνιατρική βάση δεδομένων ( Κ.Β.Δ) ,των αδρανών εκμεταλλεύσεων. Πρόκειται για εκμεταλλεύσεις που πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω κριτήρια:

 

α)  έχουν ημερομηνία έναρξης λειτουργίας πριν την 31/12/2009

  

β)  δεν φέρουν  καμία απογραφή ή  φέρουν μία απογραφή με μηδενικό αριθμό ζώων πριν την 31/12/2009 και παράλληλα δεν έχουν πιο πρόσφατα <<χρεωμένο>> ζωικό κεφάλαιο σε απογραφή μεταγενέστερου έτους

 

γ) δε φέρουν άλλες εγγραφές που να υποδηλώνουν ότι η εκμετάλλευση είναι ενεργή (παραγγελίες μέσων σήμανσης, κινήσεις ζώων) μετά την 31/12/2009.

 

        Γι’ αυτό παρακαλούνται οι κάτοχοι των παραπάνω εκμεταλλεύσεων να προσέλθουν άμεσα (εντός του τρέχοντος τριμήνου) στις κατά τόπους αρμόδιες Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και να προβούν στις προβλεπόμενες κοινοποιήσεις (απογραφές, παραγγελίες μέσων σήμανσης, μεταβιβάσεις, διακοπές λειτουργίας κ.λπ.).                                                  

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ  Δ/ΝΣΗΣ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΑΝΕΛΗΣ