ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         ΑΔΑ : 45ΨΠ7ΛΞ-ΞΑΧ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                                

Αριθμ.Πρωτ : 9099/14-12-11

Περίληψη Διακήρυξης

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Δωδ/σου) διακηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανακήρυξη  αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Δημιουργία τουριστικής ταυτότητας (destination brand) για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου» προϋπολογισμού    80.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου την 16/01/2012 ημέρα Δευτέρα και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

Ώρα έναρξης του Διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ 

Ώρα λήξης του Διαγωνισμού ορίζεται    η  11:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών).

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στις 23/01/2012 ημέρα Δευτέρα τις ίδιες ώρες και με τους αυτούς όρους.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν από  την Δ/νση Τουρισμού Δωδ/σου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου )   τηλ. 22413-60544-515-592  που στεγάζεται στο Διοικητήριο.

Η Διευθύντρια  Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών  Δωδ/σου

                          Καλλιόπη Διακαντώνη

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ_ΤΟΥΡΙΣΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ_ΣΑ_ΤΕΛΙΚΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ_ΤΟΥΡΙΣΤ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ_ΣΑ_ΤΕΛΙΚΟ_ΛΟΙΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 _ Τουριστική ταυτότητα Νότιας Ευρώπης_7.10.11

image_print