ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Τακτικού Ανοιχτού Διαγωνισμού γ ια την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Προϋπολογισμού ,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (16%)