ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

Προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού και υπηρεσιών για τη διοργάνωση της εκδήλωσης "Aphetor Colossus"

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ:

Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα  από τεχνο-οικονομική άποψη προσφορά

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ:

Ιδίους πόρους Περιφ. Νοτίου Αιγαίου

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

21/05/2021 και ώρα 11:00

 

Διακήρυξη

Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 22 Φεβρουαρίου 2024
https://www.pnai.gov.gr/archives/oldposts/diakiryxi-synoptikou-diagonismou-promitheia-ylikotechnikou-exoplismou-kai-ypiresion-gia-ti-diorganosi-tis-ekdilosis-aphetor-colossus