Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Τήνου (2017)»

Για τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Τήνου (2017)» πατήστε εδώ