Για τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Κέας (2017)» πατήστε εδώ