Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου ‘Τσιμεντόστρωση στην Αλλοπρόνοια Σικίνου’

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου'Τσιμεντόστρωση  στην  Αλλοπρόνοια  Σικίνου'