Τόπος εκτέλεσης του έργου: Δήμος Χάλκης

Προϋπολογισμός έργου : 36.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%)
 

Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου :
– Καθαίρεση των παλιών κεραμιδιών
– Συντήρηση ξύλινου σκελετού κεραμοσκεπής συγκεκριμένα επισκευή η αντικατάσταση , μερών του ξύλινου σκελετού της στέγης , όπως τεγίδες, σανίδες ,ζευκτά κάθε τύπου.
– Σανίδωμα στέγης με μισόταβλες πάχους 1,8 cm.
– Τεγίδωση στέγης από ξυλεία πελεκητή ή πριστή
– Επικάλυψη με μεμβράνες από άσφαλτο – πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένες με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες.
– Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου

 

Συνημμένα αρχεία

 

image_print