Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου) προκηρύσσει  Πρόχειρο διαγωνισμό  ανάδειξης μειοδότη προμήθειας  Η/Υ  και λοιπών υλικών για την ΠΕ Δωδ/σου για ένα έτος (κωδικός CPV 30230000-0 εξοπλισμός Η/Υ) προϋπολογισμού 24.800,00 € με το φπα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την  29/11/2018 ημέρα Πέμπτη στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής και Αξιολόγησης Προσφορών που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό.

ΑΔΑΜ : 18PROC004021274

 

22-11-2018 Διευκρίνηση

27-11-2018 Διευκρίνηση

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 29 Φεβρουαρίου 2024
https://www.pnai.gov.gr/archives/oldposts/diakiryxi-promitheias-i-y-kai-loipon-ylikon-gia-tin-pe-dod-sou-gia-ena-etos