Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝ.ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2018

Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56337

Κωδικός CPV: 15000000-8,15112130-6

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Κοτόπουλα,Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα

Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΔΩΔ/ΣΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τόπος Παράδοσης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ

Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝ.ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ-ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2018.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 777.600,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30-03-2018 14:12:57

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 03-05-2018 23:00:00

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ, ΚΩ, ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΨΗΦ.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΠΡOKΗΡΥΞΗ ΨΗΦ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf

ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ESPD ΨΗΦΙΑΚΟ.pdf

 EEEΣ XML

espd-request.xml

 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ pdf.pdf

 

Ο διαγωνισμός έχει αναρτηθεί στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ – ΕΣΗΔΗΣ

image_print