ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για 
 
 
«Επανεκτυπώσεις εντύπων για την Τουριστική Προβολή των Νησιών της ΠΝΑΙ» 
 
 
στα πλαίσια της πράξης με τίτλο : 
«Προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου», με κωδικό MIS 216928 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
"Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
image_print