1) Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με τίτλο : «Κατασκευή Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την έκθεση MITT 2018 της Μόσχας». Προϋπολογισμός: ,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

2) ΤΕΥΔ

3) .pdf (966 KB) κάτοψη

4) Διευκρινίσεις (υπ’αριθ .1) επί της διακήρυξης [28-11-2017]