ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
Διεύθυνση Τουρισμού 
 
 
 
Ταχ.Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας 1, 
 
 Διοικητήριο 
 
Ταχ. Κωδ. : 85100 – Ρόδος 
 
Τηλέφωνο : 2241360566
 
Hλ. Δ/νση : tourism@pnai.gov.gr
 
 
 
 
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την 
 
« Παραγωγή αναμνηστικών προϊόντων με το Brand της Περιφέρειας 
 
Ρόδος, 17-3-2014 
 
 
 
Αριθ. Πρωτ.: 214 
 
Νοτίου Αιγαίου»
 
 
 
Το Τμήμα Τουρισμού Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑΙ), 
 
προκειμένου να προβεί στην παραγωγή αναμνηστικών προϊόντων με το brand της 
 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τις ανάγκες της Δ/νσης Τουρισμού, και κατ΄ εφαρμογή 
 
των ακόλουθων διατάξεων :
 
 
 
image_print