ΕΛΛΗΝΙΚΗ ?ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
?/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 
Ταχ.?/νση : Πλατεία Ελευθερίας 1 
 ?ιοικητήριο 
Ταχ. Κωδ. : 85100 – Ρόδος 
Τηλέφωνο : 2241360566 
Url : www.pnai.gov.gr 
 
 
 
 
Ρόδος, 17 – 3 -2014 
 
Αριθ. Πρωτ.: 213 
 
 
 
 
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για 
« Μεταφράσεις Κειμένων για την Τουριστική Προβολή των Νησιών 
της ΠΝΑΙ» 
 
στα πλαίσια της πράξης με τίτλο : 
«Προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου», με κωδικό MIS 216928 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
"Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» 
 
 
 
 
Η Διεύθυνση Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑΙ), 
προκειμένου να προβεί σε Μεταφράσεις Κειμένων για την Τουριστική 
Προβολή των Νησιών της ΠΝΑΙ και κατ’ εφαρμογή των ακόλουθων 
διατάξεων: 
 
image_print