Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού / Αρ. πρωτ. 130/11-1-2012/ ΑΔΑ : ΒΟΝ37ΛΞ-ΚΕΛ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 4 Μαρτίου 2024
https://www.pnai.gov.gr/archives/oldposts/diakiryxi-procheirou-diagonismou-ar-prot-130-11-1-2012-ada-von37lx-kel