Διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για την στέγαση των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου καλώντας τους ενδιαφερομένους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με γραπτές προσφορές, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της Διακήρυξης, ήτοι μέχρι την 01/11/2018 (ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών) και ώρα 15:00'

ΠΕΡΙΛΗΨΗ δικακήρυξης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

image_print