Αρ.Διακήρυξης: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ WTM 2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 76831
Κωδικός CPV: 39154100-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Περίπτερα εκθέσεων
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΔΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΔΩΔ/ΣΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ WTM 2018 ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.
 
Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 162.000,00
Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08-07-2019 09:08:15
Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 22-07-2019 20:00:00
 

ΑΔΑ: 61347ΛΞ-Τ4Ψ – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 
 
 
Συνημμένα αρχεία : 
 
 
 
image_print