Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου : «Αδειοδότηση Υδατοδρομίων Π.Ν.ΑΙ.». Προϋπολογισμός: 490.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου : «Αδειοδότηση Υδατοδρομίων Π.Ν.ΑΙ.». Προϋπολογισμός: 490.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (pdf)

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου : «Αδειοδότηση Υδατοδρομίων Π.Ν.ΑΙ.». Προϋπολογισμός: 490.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (pdf)