ΠΕΡΙΛΗΨΗ ?ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό ?ιαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για την μεταφορά αλληλογραφίας και ταχυμεταφοράς ΠΕ ?ωδ/σου « Oμάδα Α: Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για την ΠΕ Δωδ/σου για 3 έτη CPV : 64110000-0, Oμάδα Β : Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για την ΠΕ ?ωδ/σου για 3 έτη CPV : 64100000-7, Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δειγμάτων για την ΠΕ ?ωδ/σου για 3 έτη CPV : 64100000-7
 
Συνημέννα :
 
 
 
 
 
image_print