Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΈΞΙ (6) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “PROJECT DEVELOPMENT SERVICES FOR IMPROVING ENERGY EFFICIENCY IN THE REGION OF SOUTH AEGEAN” ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ELENA (ΕΕ-ΕΤΕΠ)» Εκτιμώμενης αξίας ,26 € (χωρίς Φ.Π.Α.) (pdf)

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας  «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΈΞΙ (6) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “PROJECT DEVELOPMENT SERVICES FOR IMPROVING ENERGY EFFICIENCY IN THE REGION OF SOUTH AEGEAN” ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ELENA (ΕΕ-ΕΤΕΠ)» Εκτιμώμενης αξίας ,26 € (χωρίς Φ.Π.Α.) (pdf)