Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια Τροφίμων. Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 288.313,85 €

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

image_print