Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής.

Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α. 595.404,57 €

Περίληψη

Διακήρυξη

 

image_print